For fastlegen

Som ledd i undersøkelsen bes alle deltakerne bestille dobbeltime hos fastlegen for en helsesjekk. Vi ber fastlegen registrere høyde, vekt, blodtrykk, puls, livvidde og hoftevidde.
Vi ber også om at fastlegen tar blodprøver som inkluderer en sjekk av blant annet kolesterol og nivå av kjønnshormoner. Blodprøvesvarene sendes som kopi til
prosjektleder, mens resultater fra undersøkelsene fylles inn i skjema “Informasjon til fastlegen” og returneres i ferdigfrankert konvolutt. Vi i prosjektledelsen følger opp alle blodprøvesvar og tar kontakt med deltakeren dersom prøvesvarene trenger ytterligere utredning og/eller oppfølging.