Informasjon om studien

Seneffekter av forebyggende fjerning av eggstokker

Kvinner som har testet seg for genfeil i BRCA1 eller BRCA2 og som har samtykket til inklusjon i Forsknings- og kvalitetsregister for arvelig kreft ved OUS inviteres til å delta i denne studien hvor vi skal undersøke om og hvordan forebyggende fjerning av eggstokkene påvirker helsa. Vi vil undersøke hvordan inngrepet påvirker risikoen for hjerte- og karsykdom, benskjørhet, redusert hukommelse og seksuell helse. Dersom resultatene fra studien viser at kvinner som har fjernet eggstokkene har behov for målrettet oppfølging, vil vi etablere retningslinjer for hvordan dette skal gjøres. Vi vil kontakte deg hvis resultatene tilsier at du trenger oppfølging.

Hva innebærer prosjektet?

For å få informasjon om helsen din ber vi deg om å svare på spørreskjemaet  og dra til fastlegen din for en undersøkelse og blodprøver. Det vil ta mellom 45 og 60 minutter å svare på spørreskjemaet. 

Vi vil også be deg om å bestille en time hos fastlegen din for å måle blodtrykk, puls, høyde, vekt, livvidde og hoftemål, ta en hukommelsestest samt ta blodprøver. Du skal ha fått en konvolutt til fastlegen med denne informasjonen. Du bør bestille en dobbelttime for denne undersøkelsen.

Hvis du ønsker å svare på spørreskjemaet på papir, mangler konvolutten til fastlegen eller har andre spørsmål kan du ta kontakt med prosjektleder Nora Johansen på telefon 906 10 600 eller på epost forskning@brca.no.

Vi vil også innhente opplysninger om deg fra norske helseregistre som for eksempel Reseptregisteret og Norsk hjerteinfarktregister. 

Mulige fordeler og ulemper

Undersøkelsen hos fastlegen og det å svare på spørreskjemaet vil ta litt av tiden din, og det vil koste i underkant av 300 kroner med timen hos fastlegen, og blodprøven vil kunne gi et visst ubehag. Vi kan ikke utelukke at det  svare på spørreskjemaet kan gjøre deg oppmerksom på forhold ved helsen din som gir deg bekymringer.

I spørresekjemaet om seksualfunksjon vil vi spørre deg om gleder og plager forbundet med sexlivet, og noen vil kunne oppleve disse spørsmålene som nærgående og intime. Hvis du har seksuelle problemer og ønsker profesjonell hjelp vil vi gi deg informasjon om hvor du kan henvende deg for å få hjelp som er tilpasset deg. Det finnes ingen rutinemessig oppfølging etter forebyggende fjerning av eggstokker, men vi tror en enkel undesøkelse hos fastlegen din kan være nyttig for deg.

Dersom undersøkelsen eller blodprøven avdekker avvikende funn vil fastlegen eller prosjektleder ta kontakt med deg og sørge for at du får nødvendig utredning og/eller behandling. Du kan få tilbakebetalt utgiftene i forbindelse med legebesøket hvis du ønsker det, da må du ta kontakt. 

Mulighet for å trekke seg fra studien

Dersom du ønsker å trekke deg fra prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder Nora Johansen på epost forskning@brca.no eller telefon 906 10 600. Du kan kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Hva skjer med opplysningene om deg?

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennbare opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun Lovise Mæhle (leder for Seksjon for arvelig kreft ved Oslo universitessykehus), Eli Grindedal (forsker ved Seksjon for arvelig kreft) og Nora Johansen (prosjektleder) som har tilgang til denne listen. Opplysningene om deg vil bli anonymisert eller slettet fem år etter at prosjektet er slutt.

Oppfølgingsprosjekt

For å undersøke om forebyggende fjerning av eggstokker påvirker helsen din over tid, vil vi ta kontakt med deg hvert 5. år. Da vil vi sende deg et nytt spørreskjema og be deg om å gå til fastlegen på ny for helsesjekk og blodprøve.

Godkjenninger

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning (REK nr: 94404). 

Sørlandet sykehus HF er ansvarlig for opplysningene som samles inn om deg og hvordan det forskes på disse. Personvern ved Sørlandet sykehus HF kan nås på telefon 906 10 600 eller til epost: personvernombud@sshf.no.

 

Klikk her for å svare på spørreskjema