Prosjektgruppa og kontakt

Nora Johansen

Prosjektleder

Overlege PhD, Avdeling for obstetrikk og gynekologi Sørlandet sykehus Arendal

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til studien, kan du benytte deg av skjemaet nedenfor eller sende epost til forskning@brca.no. Vennligst ikke send sensitive opplysninger om deg selv eller andre. 

Prosjektgruppa

Nora Johansen, gynekolog PhD, Avdeling for obstetrikk og gynekologi, Sørlandet sykehus Arendal

Trond Melbye Michelsen, professor ved kvinneklinikken, Oslo
universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Astrid H Liavaag, gynekolog PhD, Avdeling for obstetrikk og gynekologi, Sørland sykehus Arendal 

Eli M Grindedal, genetisk veileder PhD, Seksjon for arvelig kreft, Oslo universitetssykehus

Tone B Aaman Vamre, overlege PhD, Seksjon for arvelig kreft, Oslo universitetssykehus

Lovise Mæhle, genetiker PhD, Seksjon for arvelig kreft, Oslo universitetssykehus

Serena Tonstad, professor, Avdeling for forebyggende kardiologi, Oslo
universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Geir Selbæk, professor i alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse sykehuset Vestfold/Oslo universitetssykehus

Are Hugo Pripp, professor i biostatistikk, OsloMet/Oslo universitetssykehus

Hvis du har noen spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Deltakere ved utarbeidelse av studien