Genfeil i BRCA1 og BRCA2

Kvinner med genfeil i BRCA1 eller BRCA2 har økt risiko for brystkreft og eggstokkreft. Genfeilen arves fra en av foreldrene. Hvis en av foreldrene har en slik genfeil, er risikoen 50% for at et barn vil arve den. Man kan testes for genfeil i disse genene dersom man selv har hatt bryst- eller eggstokkreft eller hvis det er ett eller flere tilfeller av disse krefttypene i slekta.

For at brystkreft skal oppdages på et tidlig stadium tilbys kvinner med genfeil MR og mammografi av begge bryst fra 25-års alder. For å hindre brystkreft kan man operere bort brystkjertelvevet i begge bryst. 

For å unngå eggstokkreft er den eneste effektive metoden å fjerne begge eggstokker og eggledere. Operasjonen anbefales fra 35-40 års alder og når man har fått de barna man ønsker. Inngrepet gjøres ved kikkhullsoperasjon og tar vanligvis 30-45 minutter. De fleste kan reise hjem samme dag. 

En kvinne med genfeil i BRCA1 eller BRCA2 vil ikke nødvendigvis utvikle kreft, men per i dag finnes det ingen metode for å si hvem som kommer til å få kreft og hvem som ikke gjør det. Derfor er rådene like for alle.