Bedre kunnskap

Funn fra andre studier tyder på at det å fjerne eggstokkene før overgangsalder uten bruk av hormonsubstitusjon kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom, benskjørhet og kanskje også føre til redusert hukommelse. Vi tror at risikoen kan oppveies ved å bruke hormontilskudd etter operasjonen, men vi vet ikke hvor mye.

I denne studien ønsker vi å kartlegge helsen til kvinner med genfeil i BRCA1 eller BRCA2, både de som har fjernet eggstokkene og de som ikke har fjernet eggstokkene, de som bruker hormonsubstitusjon etter operasjonen og de som ikke kan bruke hormoner.  Dette skal vi gjøre ved å innhente opplysninger fra spørreskjema, samle resultater fra helsesjekk hos fastlegen og innhente data fra ulike helseregistre.

Leave a Reply